O nás

Národný program prevencie ochorení ciev a srdca 2011

V súčasnosti na Slovensku, aj vďaka celonárodným edukačným kampaniam organizovaných Slovenskou nadáciou srdca a v posledných dvoch rokoch v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev, si čoraz viac občanov začína uvedomovať, že hlavné rizikové faktory SCO ako je vysoký krvný tlak a cholesterol, používanie tabaku, nedostatok fyzickej aktivity s následnou obezitou, sú mimoriadne nebezpečné a treba ich mať pod kontrolou. O záujme obyvateľstva o tieto témy svedčí aj veľká účasť občanov Slovenska na meracích akciách, či už v rámci celonárodnej kampane MOST alebo kampane Poznaj príznaky akútneho infarktu a mozgovej porážky. Je potešiteľné, že každým rokom na Slovensku stúpa počet občanov, ktorí vedia, aký majú krvný tlak, resp. cholesterol, čoraz viac z nich pozná ich správne hodnoty a väčšina z nich robí aj reálne opatrenia na ich zníženie. Toto je správna cesta, na ktorej treba vytrvať a ktorá môže priniesť svoje ovocie už v horizonte 5-10 rokov

Aj vďaka Vašim 2% sa môže srdce usmievať. Ďakujeme.
Darujte 2%
viac info