Srdcové ochorenia

Ochorenie periférnych ciev

Ochorenie periférneho obehového systému je častá a veľmi závažná forma skrytých ochorení periférnych ciev, pri ktorom sa cievy, ktoré nevedú priamo do srdca alebo mozgu, upchávajú nánosmi tukových látok a iných látok. Hovoríme o procese známom pod pojmom ateroskleróza.

Choroby periférneho obehového systému sa najčastejšie vyskytujú v končatín a panvy. Najčastejšou príčinou ochorenia periférneho obehového systému je ateroskleróza, proces kôrnatenia a zužovania ciev spôsobený predovšetkým prítomnosťou zvýšeného množstva tukov v krvi v dôsledku tvorby nánosov tukových látok na steny dôležitých ciev. Tieto nánosy nazývané aj plaky sa vytvárajú na vnútorných stenách ciev, čím okrem iného aj obmedzujú prúdenie krvi. Kontrolou rizikových faktorov vedúcich k vzniku chorôb periférneho obehového systému možno znížiť aj riziká vzniku srdcového infarktu a mozgovej porážky.

Ochorenie periférneho obehového systému postihuje milióny ľudí. Takmer tri štvrtiny z nich nikdy nemali žiadne príznaky, tie sa častejšie dostavujú až v staršom veku. Má ich približne 20 % populácie staršej ako 70 rokov.

Vysoké riziko vzniku ochorenia periférneho obehového systému majú nasledujúce skupiny ľudí:

  • fajčiari,
  • diabetici,
  • ľudia s vysokým krvným tlakom a/alebo vysokou hladinou cholesterolu.

Pri liečbe je rozhodujúca rýchla diagnóza. Ľudia s ochorením periférneho obehového systému majú často upchaté tukovými nánosmi aj iné cievy - vrátane tých, ktoré zásobujú srdcový sval a mozog. Preto ich 6 až 7 krát viac ohrozuje vznik infarkt alebo mozgovej porážky. Ochorenie periférneho obehového systému môže tiež zapríčiniť tzv. gangrénu (odumretie) a následnú stratu dolnej končatiny (na obrázku ganréna nohy u diabetika).

Veľa ľudí s chorým periférnym obehovým systémom nemá žiadne zjavné príznaky, najmä kým je choroba v počiatočných štádiách. To je aj hlavný dôvod, prečo ochorenia periférneho obehového systému ostávajú dlho nediagnostikované. Navyše niekedy mnohí ľudia chybne považujú svoje príznaky za prejavy artritídy, problémy chrbtice, svalov, alebo jednoducho za príznaky starnutia.

Osoby, ktoré majú rizikové faktory vedúce k ochoreniam periférneho cievneho systému, by mali svoj zdravotný stav konzultovať s lekárom. Ochorenia cievneho systému mimoriadne ohrozujú fajčiarov a diabetikov. Pri ochorení ciev periférneho obehového systému účinná liečba dokáže spomaliť alebo dokonca zastaviť prejavy príznakov a znížiť riziko budúcich zdravotných problémov, akými môže byť aj strata dolnej končatiny, srdcový infarkt alebo mozgová porážka.

Aj vďaka Vašim 2% sa môže srdce usmievať. Ďakujeme.
Darujte 2%
viac info