O nás

Slovenská nadácia srdca

Slovenská nadácia srdca vznikla v októbri 2006 s cieľom podporovať projekty primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych chorôb (KVO). Zriaďovateľom a odborným garantom nadácie je Slovenská kardiologická spoločnosť. Nadácia podporuje celonárodné projekty primárnej i sekundárnej prevencie KVO s hlavným dôrazom na edukáciu obyvateľstva v tejto oblasti.

Na základe dlhodobo nepriaznivého vývoja v oblasti KVO na Slovensku sa Nadácia stala organizátorom celonárodného projektu MOST – Mesiaca o srdcových témach, ktorý je zameraný na zvýšenie informovanosti vedúcej k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľstva v oblasti kardiovaskulárneho zdravia. Projekt prebieha nepretržite na celom Slovensku od roku 2007 formou informačných, edukačných a meracích aktivít zameraných na problematiku najzávažnejších rizík KVO a ich prevencie.

Sídlo nadácie

Ružinovská 42, 820 01 Bratislava

Zakladatelia nadácie

Slovenská kardiologická spoločnosť,
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
IČO: 317 810 12
DIČ: nie sú platci DPH

Orgány nadácie

Platné od 19.02.2017

Správna rada

 • doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.,FESC – predseda SR
 • MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC – člen SR, prezident SKS
 • prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH - člen SR, vedecký sekretár SKS
 • MUDr. Daniel Čambál – člen SR
 • prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc. – člen SR
 • MUDr. Anton Dlesk, PhD. – člen SR
 • Mgr. Margita Mikátová – členka SR

Správca nadácie

 • MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC

Dozorná rada

 • doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. – predseda DR
 • MUDr. Martin Čaprnda, PhD. – člen DR
 • MUDr. Tibor Malacký – člen DR, predseda Kontrolnej komisie SKS
Aj vďaka Vašim 2% sa môže srdce usmievať. Ďakujeme.
Darujte 2%
viac info