Srdcové ochorenia

Mozgová porážka

Čo sa deje pri porážke?

Mozgová porážka nastane, keď v krvnom riečisku privádzajúcom do mozgu kyslík a živiny, praskne cievka, alebo sa upchá krvnou zrazeninou, či inou čiastočkou. Zastavenie prívodu krvi zabráni okysličovaniu postihnutej časti mozgu. Bez kyslíka nervové bunky v danej časti prestávajú fungovať a do niekoľkých minút odumierajú. Nasleduje porucha hybnosti alebo dokonca aj smrť v závislosti od toho, ktorá časť mozgu a v akom rozsahu bola poškodená. Preto je rýchly zásah pri príznakoch mŕtvice taký dôležitý. Jednou z novších možností je podanie tzv. tPa (tkanivového plazminogénového aktivátora), ktorý je schopný v určitých presne definovaných prípadoch rozpustiť krvné zrazeniny v mozgových cievach a zredukovať devastačný účinok porážky. Postihnutý však musí tieto lieky dostať najneskôr do troch hodín od objavenia sa príznakov porážky. tPA sa aplikujú iba pri tzv. ischemickej porážke (zapríčinenej krvnou zrazeninou), nie však pri porážke v dôsledku krvácania do mozgu (napr. pri poškodení cievnej steny).

Hrozí mi mozgová príhoda?

Nepozná varovné príznaky infarktu alebo mozgovej porážky. Najviac ohrození sú ľudia starší, sociálne slabší a tí, ktorí už prežili mozgovú porážku.

Mnohí z tých, ktorí každý rok zomierajú na infarkt alebo mozgovú porážku, by mohli dnes žiť, keby oni, alebo niekto z ich blízkych vedeli, čo v danej chvíli robiť. Prežiť takéto ohrozenie života znamená rozpoznať varovné signály a urobiť potrebné opatrenia (kroky). Preto Slovenská kardiologická spoločnosť a Slovenská nadácia srdca intenzívne pracujú na zvyšovaní vzdelanosti a pozdvihnutí povedomia verejnosti.

Porážka je závažné zdravotné ohrozenie, preto je dôležité vedieť rozpoznať jej príznaky. Strata času znamená stratu mozgových schopností, takže ak zistíte varovné príznaky naznačujúce, že môže ísť o porážku - okamžite konajte!

Rozpoznajte varovné signály ohlasujúce porážku!

  • Náhla strnulosť alebo ochabnutosť tváre, ruky, nohy, najmä, ak k nej dochádza iba na jednej strane tela.
  • Náhla zmätenosť, sťažená alebo nezrozumiteľná reč.
  • Náhle zhoršené videnie postihujúce jedno alebo obe oči.
  • Náhla prudká bolesť hlavy bez zjavnej príčiny.

Ktorýkoľvek z týchto prejavov porážky môže byť dočasný, trvajúci len pár minút. Tak sa prejavuje tzv. „mini-mŕtvica“ nazývaná inak aj tranzitórny ischemický atak (TIA). Ten je mimoriadne dôležitou predzvesťou porážky a preto by ho mal ošetriť lekár rýchlej zdravotnej služby. Neignorujte varovné signály!

Čo robiť, ak sa objavia varovné príznaky porážky?

Konať! Ak sme zaznamenali príznaky porážky, alebo TIA, najdôležitejšie je zapamätať si:

  • Všetky varovné signály sa nemusia objaviť pri každom ataku porážky. Neignorujte jej príznaky ani vtedy, keď sa pominuli!
  • Sledujte čas! Kedy sa objavili prvé príznaky? Na túto dôležitú otázku sa vás neskôr budú pýtať.
  • Ak vy, alebo niekto vo vašej blízkosti má jeden alebo viac príznakov porážky dlhšie ako pár minút, neváhajte! Okamžite volajte 155, alebo záchranku, aby mohli rýchlo vyslať sanitku (v ideálnom prípade vybavenú špeciálnymi život zachraňujúcimi prístrojmi).
  • Ak nemôžete privolať rýchlu zdravotnú pomoc, neodkladne sa nechajte odviezť do nemocnice na ARO, JIS (alebo iné oddelenie vybavené prístrojmi na záchranu života).
  • Ak ste s niekým, kto javí známky porážky, očakávajte, že bude protestovať - zľahčovanie a odmietanie pomoci je bežné. Neprijmite „nie“ ako odpoveď. Zabezpečte okamžitú pomoc! V nemocnici na pohotovosti zistia, či prítomné príznaky súvisia s prechodným ischemickým atakom, porážkou alebo iným zdravotným problémom.

Pamätajte si! Treba konať, nečakajte!

Dúfame, že ani vy, ani nik z vašich blízkych nikdy nezažije infarkt, zastavenie srdca alebo mozgovú porážku. Ale ak sa to stane, môžete pomôcť predísť, alebo znížiť riziko komplikácií a možno aj zachrániť život - svoj, alebo niekoho iného - ak rozoznáte varovné signály a budete rýchlo konať.

Najdôležitejšie je - ak máte podozrenie, že vy, alebo niekto vo vašej blízkosti má infarkt, zastavenie srdca alebo porážku, NEČAKAJTE! Volajte 155 alebo najbližšiu stanicu rýchlej lekárskej pomoci a bezodkladne zabezpečte prevoz do nemocnice!

Aj vďaka Vašim 2% sa môže srdce usmievať. Ďakujeme.
Darujte 2%
viac info