O nás

Európska charta zdravia srdca

Európska charta zdravia srdca bola prijatá 12. júna 2007 na pôde Európskeho parlamentu za prítomnosti komisára EÚ pre zdravotníctvo Markosa Kyprianou a Dr. Nata Menabde, zástupcu regionálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu. Charta je významným celoeurópskym politickým dokumentom o prevencii kardiovaskulárnych ochorení (KVO).

Podpísalo ju 14 najdôležitejších profesionálnych organizácií a organizácií pôsobiacich v oblasti verejného zdravia a jej cieľom je zmeniť spôsob prístupu Európy ku KVO.

Je reakciou Európskej kardiologickej spoločnosti a Európskej siete srdca s podporou Európskej komisie a Svetovej zdravotníckej organizácie na skutočnosť, že kardiovaskulárne  ochorenia sú príčinou úmrtí u takmer polovice obyvateľov Európy a predstavujú pre EÚ náklady vo výške 169 miliárd eur ročne.

Vlády, mimovládne a zdravotnícke organizácie, ktoré podpísali chartu, sa zaviazali značne znížiť bremeno KVO v Európe (redukovaním počtu fajčiarov, podporou zdravého stravovania a fyzickej aktivity, redukovaním obezity a zavádzaním najlepších postupov v kardiovaskulárnej starostlivosti). Zaviazali sa tiež realizovať verejnú informačnú kampaň a pracovať na zavádzaní verejnej politiky, ktorá zlepší kardiovaskulárne zdravie, napr. podporu cvičenia v školách a zákazy fajčenia.

Charta poskytuje národným vládam, mimovládnym a zdravotníckym organizáciám sériu nástrojov, vrátane HeartScore®, ktoré im pomôžu upozorňovať na riziká srdcových chorôb a vytvoriť povedomie u širokého obyvateľstva.

Všetky informácie sú dostupné na webovej stránke (www.heartcharter.eu), ktorá obsahuje stav implementácie charty a má za cieľ stať sa platformou pre výmenu informácií a úspešných opatrení. Nachádzajú sa tu tiež preklady charty v 18 jazykoch a príklady tlačových správ a televíznych inzerátov, ktoré sa dajú adaptovať pre rôzne krajiny.

Charta sa snaží upriamiť pozornosť zainteresovaných na rodovo špecifické aspekty kardiovaskulárneho zdravia a ochorení a stanoviť ciele vzdelávania a podpory mladých ľudí  pri osvojovaní si návykov a aktivít vedúcich k zdravému srdcu počas ich života. Charta vyzýva k výskumu efektívnosti politiky a preventívnych opatrení vrátane aspektov nákladov na zdravotnícku starostlivosť, epidemiologický a behaviorálny výskum na zisťovanie faktorov ovplyvňujúcich srdce.

Aj vďaka Vašim 2% sa môže srdce usmievať. Ďakujeme.
Darujte 2%
viac info