Články

KV-riziká a životný štýl
Vysoký krvný tlak – hypertenzia

Hypertenzia vzniká ako dôsledok zužovania alebo tuhnutia ciev. Hovorí sa o nej, pokiaľ je hodnota systolického tlaku vyššia ako 140 mmHg a hodnota diastolického vyššia ako 90 mmHg. Tlak krvi na vnútornú stranu tepien je tak príliš vysoký, čo môže viesť k ich narušeniu alebo poškodeniu.

Rizikové faktory hypertenzie

  • Obezita
  • Vysoký vek
  • Nezdravá životospráva
  • Dedičné faktory
  • Zvýšený cholesterol
  • Iné ochorenia

Vysoký krvný tlak spôsobuje rôzne komplikácie. Môže viesť k vzniku a rýchlejšiemu postupu aterosklerózy - kôrnateniu tepien, ktorá zase podmieňuje vznik cievnej mozgovej príhody či srdcového infarktu. Spomedzi orgánov zaťažuje najmä srdce, mozog, cievy, ako aj obličky a oči. Pacienti s hypertenziou majú aj vyššie riziko rozvoja cukrovky.

Hypertenzia, ktorá nie je dôsledkom iného ochorenia, je obyčajne celoživotné ochorenie, a preto si vyžaduje aj celoživotnú liečbu. Cieľom je dosiahnuť hodnoty krvného tlaku do 140/90, maximálne znížiť celkové dlhodobé riziko kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti a redukcia všetkých odstrániteľných rizikových faktorov – fajčenie, cholesterol, hodnoty cukru, liečba pridružených ochorení.

Možností liečby je viacero, lieky sa rozdeľujú do niekoľkých skupín podľa účinku. Často sa kombinujú, aby sa posilnil ich účinok a znížil sa výskyt nežiaducich účinkov. Moderná medicína priniesla aj spojenie dvoch alebo troch liekov do jednej tablety. Ak má byť liečba vysokého krvného tlaku účinná, pacient ju musí dodržiavať a dobre znášať. Preto by mala byť „ušitá“ každému konkrétnemu človeku na mieru.

Aj vďaka Vašim 2% sa môže srdce usmievať. Ďakujeme.
Darujte 2%
viac info