Články

Problémy s kardiovaskulárnym ochorením už v mladom veku „vďaka“ cholesterolu

Publikované 5. októbra 2021

Výskyt kardiovaskulárnych chorôb je alarmujúci, čo potvrdzujú rôzne výskumy a štúdie. Pre priblíženie závažnosti: na kardiovaskulárne ochorenie zomrie dvakrát viac ľudí ako na rakovinu. Táto informácia je pre laikov skutočne prekvapujúca, najmä pre mladých ľudí, ktorí sa vo všeobecnosti nepovažujú za tú skupinu ľudí, ktorú môže toto ochorenie postihnúť. 

Kardiovaskulárne ochorenie je celosvetovo hlavnou príčinou úmrtí na neprenosné ochorenia. Z 10  popredných príčin úmrtí na celom svete tvorili práve kardiovaskulárne ochorenia (KVO) v roku 2012 až 28 % všetkých úmrtí. V priemere jeden Američan zomrie na KVO každých 40 sekúnd, čo zodpovedá zhruba 2 200 úmrtiam každý deň.

„Slováci najčastejšie umierajú na srdcovo-cievne ochorenia. Trend je síce klesajúci, avšak je menej klesajúci v porovnaní s okolitými krajinami. Problémom je, že rizikové faktory KVO nebolia a nemajú príznaky, tým pádom ich ľudia ignorujú. Znepokojujúce je, že až 9 z 10 Slovákov má minimálne jeden rizikový faktor pre vznik nejakého kardiovaskulárneho ochorenia,“ hovorí MUDr. Ivan Majerčák, kardiológ a obezitológ. Medzi rizikové faktory zaraďujeme fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváhu a obezitu, vysoký krvný tlak, vysokú hladinu cholesterolu, nadmerný príjem soli a vysokú hladinu kyseliny močovej.

Choroby srdca a ciev postihujú až tretinu celkového počtu obyvateľstva. S vekom tento podiel prudko rastie, a to už pomerne zavčasu. „Pri 20 až 24 ročných ľuďoch je to 10 %, pri 40 až 44 ročných ľuďoch je tento podiel až 31 % a pri 60 až 64 ročných ľuďoch je to až alarmujúcich 76 %,“ upresňuje kardiológ a obezitológ. Kardiovaskulárne ochorenie je spojené so zvýšenými hladinami celkového cholesterolu, ktorý následne spôsobuje aterosklerózu – ochorenie tepien, pri ktorom sa obmedzuje prietok krvi.

„Je preukázaná príčinná súvislosť medzi hladinou cholesterolu a kardiovaskulárnym rizikom. Na vzorke 262 tínedžerov a mladých ľudí sa skúmala prevalencia koronárnej aterosklerózy intravaskulárnym ultrazvukom. Závery ukazujú, že ateroskleróza, ktorá je zapríčinená aj zvýšeným cholesterolom, začína už v mladom veku. Jeden zo šiestich tínedžerov mal aterosklerotický plát v koronárnom riečisku,“ povedal kardiológ a obezitológ MUDr. Ivan Majerčák.

Vzhľadom na vyššie uvedené je dôležité zmeniť svoj životný štýl a zaviesť určité opatrenia, s ktorými sa spája pojem „zdravé funkčné potraviny“, inými slovami nutraceutiká. Je to doplnok výživy obsahujúci bioaktívne zložky izolované z potravín, ktorý zlepšuje zdravotný stav v dávkach presahujúcich dávky získané z bežnej potravy. Práve ArmoLIPID PLUS je spojením až šiestich nutraceutík. Na kontrolu lipidov slúži fermentovaná červená ryža, polikozanol a berberín. O hladinu homocysteínu sa stará kyselina listová. Podstatnou súčasťou ARMOLIPID PLUS sú aj antioxidanty v podobe najúčinnejšieho prírodného antixodantu, ktorým je astaxantín (500-krát účinnejší ako vitamín E), a koenzýmu Q10. Jeho nedostatok spôsobuje mitochondriálnu dysfunkciu (svalová bolesť). 

pripravil: MUDr. Ivan Majerčák, kardiológ a obezitológ I. Interná klinika LF a UNLP a  Centrum pre liečbu obezity Košice

Aj vďaka Vašim 2% sa môže srdce usmievať. Ďakujeme.
Darujte 2%
viac info